Viktig information om kvalitetssäkring av streckkod

Förändring i ECR revideringsprocess; kvalitetssäkring av streckkod flyttas till egen rad från och med vecka 11, 2022

Styrgruppen i ECR Retail Demand beslutade den 17 december att flytta ut kvalitets-säkring av streckkod till en egen rad i ECR revideringsprocess. Detta steg ligger -3 veckor före revideringsfönstret istället för som idag -6 veckor innan lansering. Detta görs för att fånga upp de artiklar som inte är klara för kontroll -6 veckor innan lansering.

I dag kvalitetssäkras ungefär 70 procent av alla artiklar -6 veckor före lanserings¬veckan. Det är viktigt att inte en förskjutning sker av dessa. Det ligger i både leverantörernas och handelsaktörernas intresse att streckkoden kvalitetssäkras så tidigt som möjligt för att minimera antalet felaktiga streckkoder som når lager och butik.

Tidsfönsterpublikationen för 2022 har uppdaterats med denna nya information. Det är därför mycket viktigt att alla som laddat ner dokumentet går in på ecr.se och hämtar den nya versionen.

Förändringen kommer att börja gälla från och med revideringsfönstret vecka 11. Leverantörer uppmanas att ta kontakt med respektive handelsaktör om något är oklart i övergångsperioden.

Ytterligare information kring underlag för kvalitetssäkring hittar ni här

Missa inget

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vårt nyhetsbrev ger dig inspiration, tips och verktyg. Håll koll på aktuella händelser i dagligvarubranschen och få erbjudanden om utbildningar, seminarier och event.

Jag samtycker till att ECR Sverige behandlar personuppgifter om mig i enlighet med deras integritetspolicy.