Om ECR

Det är till nytta för oss konsumenter som ECR finns. Här samarbetar dagligvarubranschen sida vid sida, för att leverera lösningar som bättre uppfyller våra behov.

ECR, Efficient Consumer Response, är en neutral plattform där handeln och dess leverantörer samarbetar under gemensam flagg för att leverera förbättringar och innovationer som leder till ökad kund- och affärsnytta. Ända sedan starten på 90-talet, har vi följt en tydlig vision:

”Hållbart samarbete i hela värdekedjan för att bättre, snabbare och till lägre kostnad ge våra konsumenter den bästa kundupplevelsen.”

ECR-samarbetet skapar konsumentfördelar som bättre varutillgång, produktsäkerhet och mer prisvärda produkter på hyllan. För branschen innebär det en effektivare varuflödeskedja och besparingar i miljardbelopp – en win-win situation för alla inblandade.

Våra affärsprinciper

ECR är skapat för att tillgodose konsumentintressen. ECR-samarbete får inte användas för att begränsa konkurrensen mellan aktörer. Företag som ingår i ECR-projekt ska noga följa gällande konkurrenslagstiftning. ECR Community (tidigare ECR Europe) har utfärdat konkurrensriktlinjer med fokus på efterfrågesidan; dessa riktlinjer går främst ut på att ingen känslig information ska utväxlas mellan konkurrenter; och att parter inte ska sluta avtal som begränsar detaljistens frihet att sätta priser, välja leverantörer, bestämma produktsortiment eller på annat sätt styra sin försäljning till konsument.

Organisation och styrgrupper

ECR Sverige drivs i projektform där organisationen är uppdelad mellan tre grupper:

  • Retail Demand som fokuserar på försäljningssidan
  • Retail Supply som förbättrar logistikflöden
  • Foodservice som effektiviserar restaurang- och grossistsamarbeten

ECR Sverige drivs inom ramen för DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) och SvDH (Svensk Dagligvaruhandel) samt administreras av GS1 Sweden. ECR finns flera länder som i sin tur samarbetar över landsgränserna i nätverket ECR Community.

Retail Demand

I vår grupp fokuserar vi på försäljningssidan. Det är bland annat vi som varje år tar fram och beslutar om ECR Tidsfönster och branschgemensamma utbildningar. Är du nyfiken på vilka aktiviteter vi jobbar med just nu?  De finns presenterade i årets verksamhetsplan.

Linda Edlund (Ordförande)
Essity Hygiene and Health

Beatrice Pössl
Coop Sverige

Stefan Sjölund
Dagab inköp & logistik (Axfood)

Eva Junevad
Di Luca & Di Luca

Mathias Dittrich
DLF

Ylva Heivert
SvDH

Mattias Rosenlund
GS1 Sweden

Cecilia Tjeder
ICA Sverige

Elin Schaffer
Lidl Sverige

Daniel Mathiasson
Pågen

Ants Kippar
Red Bull Sweden

Christian Bona
Skånemejerier

Retail Supply

Vi jobbar med att effektivisera och kapa kostnader i logistikflödet, vilket i sin tur sparar tid och pengar för både bransch och konsument. Vi har också tagit fram Förpackningsguiden, en av ECR:s mest använda publikationer. Under 2017 tog vi fram ett Score Card för Validoo, en Guide till effektivare lanseringar och nya branschutbildningar. Kika gärna på alla årets aktiviteter i vår verksamhetsplan.

Malin Leander (ordförande)
Arla Foods

Rolf Hestner
Axfood / Dagab

Peter Dannqvist
Arvid Nordqvist

Andor Döme
Axfood / Dagab

Kristian Persson
Cloetta Sverige

Andreas Aspsäter
Coop Sverige 

Tomas Norrström
Coop Sverige 

Mathias Dittrich
DLF 

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Sofia Polgren
Foodmark AB

Mattias Rosenlund
GS1 Sweden

Johan Rosvall
HKScan Sweden 

Andreas Persson
ICA Sverige

Christina Stockinger
ICA Sverige 

Anna Pärsdotter
Lidl Sverige     

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Erik Andersson
Orkla Foods Sverige

Gaviota Dania
Procter & Gamble Sverige

Olov Nordgren
Skånemejerier Försäljning

Martin Valdemarsson
Spendrups Bryggeri

Ylva Heivert
SvDH

Kristin Orrestig
Svegro AB

Khalil El-Achkar
Unilever Sverige

Lina Nilsson
Philip Morris

Foodservice

I den här gruppen samarbetar vi från grossist- och leverantörssidan kring bland annat hållbarhet, produktsäkerhet och gemensamma standarder. Just nu implementerar vi en ny Aviseringsmall inom Foodservice, vi driver projekt om förpackningar kopplat till nya lagkrav samt tar fram verktyg för återtag vid produktincidenter. Läs om årets aktiviteter i vår senaste verksamhetsplan.

Per Jörnevik (Ordförande)
Axfood/Dagab

Lars Sundberg
Arvid Nordqvist   

Karin Samuelsson
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Pia Hedström (Suppl.)
Martin & Servera

Per-Eric Kanström
Martin & Servera

Frida Holgersson
DLF

Jan Jonsheim (Suppl.)
Mårdskog & Lindqvist

Per Engström (Suppl.)
Axfood

Mattias Rosenlund
GS1 Sweden

Maria Dundeberg
HKScan Sweden  

Ted Wendt
Midsona

Magnus Palm
Mårdskog & Lindqvist  

Per-Eric Fernlöf
Svensk Cater 

Mathias Dittrich
DLF   

Jeanette Ekman (Suppl.)
Menigo Foodservice       

Peter Meyerson (Suppl.)
Unilever

Patrik Torstensson (Suppl.)
Svensk Cater

Missa inget

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vårt nyhetsbrev ger dig inspiration, tips och verktyg. Håll koll på aktuella händelser i dagligvarubranschen och få erbjudanden om utbildningar, seminarier och event.

Jag samtycker till att ECR Sverige behandlar personuppgifter om mig i enlighet med deras integritetspolicy.