ECR Tidsfönster

Rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvaruhandeln, servicehandeln samt apoteksmarknaden.

ECR Tidsfönster (även kallat lanseringsfönster) är en rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvarubranschen, servicehandeln samt apoteksmarknaden. Publikationen har getts ut årligen sedan 2002 i syfte att öka konsumentnyttan och effektiviteten i branschen. Uppdateringar och revideringar sker varje år för att ta tillvara erfarenheter och synpunkter från branschföreträdare inom svensk dagligvaruhandel, service- och närhandeln, samt apoteksmarknaden.

ECR Trade Windows

Recommendation for product range revisions in the Swedish grocery industry, convenience sector, and pharmacy market

In the autumn of 2000, ECR Sweden appointed an industry-wide working group to develop a recommendation for a model for product range revisions in the Swedish grocery industry, convenience sector and pharmacy market (referred to as industry players below). The aim was to increase customer benefit and industry efficiency.

The recommendation itself is not intended to affect the decisions made by each industry player concerning product range revisions. Each year, the ECR Sweden Steering Committee asks the industry-wide working group to evaluate the current year’s Recommendation in order to draft a proposal for the following year’s Recommendation. 

ECR’s recommendation and definitions
This Recommendation covers the product ranges available with the industry players. It divides the product range into a number of revision areas and contains a number of revision points (“ECR Trade windows”). The time of the product range revision point is called the “revision week”. A timetable for product range revisions is also included in the Recommendation.

Revision area: ECR’s recommended categorization of product ranges/trade items.

Revision point: Refers to the date a revision area can be launched or phased out.