Förpackningsguiden

Riktlinjer vid utformning och design av förpackningar

Varu- och informationsflödet från producent till konsument har blivit alltmer komplext, vilket påverkar den som säljer och tillhandahåller förpackade varor. Fler önskemål och krav ställs på och från aktörerna på marknaden. Förpackningsguiden för dagligvaror är uppdaterad och anpassad till nytt modernt snitt. Guiden ger riktlinjer för utformning och design av nya förpackningar eller justering av existerande. Den är även kompletterad med tips och råd för att säkerställa att förpackningar håller genom hela flödet utan att för den skull leda till försämringar i butiksledet eller för konsumenten.

Läs 2024 års svenska version nedan!

Please note that the English version is from 2018, the latest update is currently being translated and will be available here during May 2024.

ECR Community

ECR Community är ett globalt nätverk som syftar till att utbyta erfarenheter och bygga internationella nätverk inom dagligvarubranschen.

Vi rekommenderar alla i branschen att ta del av informationen på hemsidan.

Det finns publikationer och webbinarier om fokusområdena: Hållbarhet, Cirkulär ekonomi och Kategorustyrning.

Allt material är tillgängligt för den svenska marknaden och det är vår förhoppning att många av våra kollegor i branschen ska ha nytta av det.

ECR Community | Efficient Consumer Response. (ecr-community.org)

ECR Tidsfönster

Rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvaruhandeln, servicehandeln samt apoteksmarknaden.

ECR Tidsfönster (även kallat lanseringsfönster) är en rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvarubranschen, servicehandeln samt apoteksmarknaden. Publikationen har getts ut årligen sedan 2002 i syfte att öka konsumentnyttan och effektiviteten i branschen. Uppdateringar och revideringar sker varje år för att ta tillvara erfarenheter och synpunkter från branschföreträdare inom svensk dagligvaruhandel, service- och närhandeln, samt apoteksmarknaden.

ECR Trade Windows

Recommendation for product range revisions in the Swedish grocery industry, convenience sector, and pharmacy market

In the autumn of 2000, ECR Sweden appointed an industry-wide working group to develop a recommendation for a model for product range revisions in the Swedish grocery industry, convenience sector and pharmacy market (referred to as industry players below). The aim was to increase customer benefit and industry efficiency.

The recommendation itself is not intended to affect the decisions made by each industry player concerning product range revisions. Each year, the ECR Sweden Steering Committee asks the industry-wide working group to evaluate the current year’s Recommendation in order to draft a proposal for the following year’s Recommendation. 

ECR’s recommendation and definitions
This Recommendation covers the product ranges available with the industry players. It divides the product range into a number of revision areas and contains a number of revision points (“ECR Trade windows”). The time of the product range revision point is called the “revision week”. A timetable for product range revisions is also included in the Recommendation.

Revision area: ECR’s recommended categorization of product ranges/trade items.

Revision point: Refers to the date a revision area can be launched or phased out.

Guide till effektivare varuförsörjning

Guide och checklista för handels- och leverantörssamarbeten för att säkra varuförsörjningen vid utmanande perioder som kräver extraordinära insatser för att bibehålla hög servicenivå till konsument. Det kan vara perioder vid säsong, helg, nyhetslanseringar eller andra kritiska tillfällen.

För att lyckas under dessa perioder krävs utökade insatser. För att hjälpa dig hålla koll på alla dessa moment, har vi samlat rekommendationer i en steg-för-steg-guide som är tänkt att hjälpa handel och leverantör att säkra varuförsörjningen.

Guiden hjälper parterna att säkra kvalitet i arbetet med hänsyn till varuförsörjning och servicegrad.

Att mäta leveransservice

Rekommendation för mätning av leveransservice – från producent till konsument

Rätt leveransservice är en funktion av faktorer som parterna i varuflödeskedjan kommit överens om och konsumenternas förväntningar. Genom att mäta och jämföra leveransservicen med det som överenskommits mellan aktörerna kan prioriteringar göras för åtgärder med sikte på kontinuerliga förbättringar.

Denna publikation innehåller förslag till mått för uppföljning av leveransservicen. Syftet är att etablera en gemensam utgångspunkt för parternas mätning, informationsutbyte, utvärdering av prestationer samt insatser för att möjliggöra rätt leveransservice. Rätt leveransservice är en funktion av mängd, tid och kvalitet. Att mäta leveransservice, som är en rekommendation, har tagits fram i nära samarbete mellan dagligvarubranschens olika representanter. Initiativtagare är ECR Sverige.

Minskat slut i hyllan

Bättre kundupplevelse och lönsammare affärer genom ökad produkttillgänglighet

Denna publikation är tänkt att öka förståelsen för vad begreppet ”slut i hyllan” innebär, visa vilken ekonomisk potential det finns i att öka produkttillgängligheten i butikshyllan samt ge konkreta förslag till åtgärder. Förhoppningen är att ”Minskat slut i hyllan” ska bidra till att konsumenten får det hon vill ha, när hon vill ha det. Här finns även ett praktiskt excel-verktyg för att kunna mäta, analysera och åtgärda ”slut i hyllan” i butik.

Att lyckas med effektiva produktintroduktioner

Alla vi som verkar på dagligvarumarknaden tjänar på att bli mer effektiva när vi lanserar nya produkter. Den här guiden är en praktisk vägledning i hur vi tillsammans kan göra våra produktintroduktioner så effektiva och framgångsrika som möjligt. Utöver förslag på processer för planering, implementering och utvärdering, hittar du även användbara checklistor och ECR:s scorecard för optimering av produktintroduktioner.

Klimatmärkning – nulägesanalys

Perspektiv för rekommendationer om klimatmärkning av livsmedel för ECR Sverige

Här hittar du en bakgrundsbeskrivning och en nulägesanalys av klimatmärkning i livsmedelsbranschen. ECR Sveriges syfte med publikationen är att undersöka om klimatmärkning kunde vara ett område där branschen kan komma överens om vissa rekommendationer eller standarder.

Uppdraget genomfördes av Svenskt Sigill och handlade om att undersöka området Klimatmärkning, med avgränsning till livsmedelsbranschen. Projektet har genomförts som en litteraturstudie och på basis av kontakter som upprättats i projektet Klimatcertifiering för mat.

Rätt märkning – en del av ditt varumärke

Praktisk vägledning för effektivare varuflödeskedja genom rätt märkning

Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och spåra varor. I förlängningen ökar det även produkttillgängligheten för konsumenten i butiken. Rätt märkning stärker ditt varumärke och förbättrar samarbetet med kunden.

Det är viktigt att godset märks så tidigt som möjligt i varuförsörjningskedjan, och att märkningen följer en standard som är gemensam för alla parter. På så vis går det att uppnå största möjliga effektivitet och säkerhet. I framtiden kommer kraven på en effektiv och säker försörjningskedja med full spårbarhet att öka.

För konsumenten blir spårbarhet och kunskap om artiklarnas ursprung allt viktigare. Rätt märkt gods är även en förutsättning för full spårbarhet. Denna guide har tagits fram i samarbete mellan Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och GS1 Sweden. I guiden beskrivs fördelarna med att märka sina ytterförpackningar och pallar på rätt sätt tidigt i varuflödet. Här finns även konkreta tips och idéer på hur man inför och upprätthåller korrekt märkning i sina varuflöden. Syftet är att öka mängden korrekt märkt gods i den svenska dagligvaruhandeln.

https://nexinplay.z13.web.core.windows.net/https://fipbet.z13.web.core.windows.net/https://normalbet.z13.web.core.windows.net/https://www.jasa-websitemurah.com/https://usm.una.ac.id/system/core/https://usm.una.ac.id/application/cache/https://usm.una.ac.id/public/images/https://e-learns.smkn1pangkalan.sch.idhttps://pbsi.smkn1pangkalan.sch.idhttps://e-raport.sman1utan.sch.idhttps://e-learning.sman1utan.sch.idhttps://layanan.sman1utan.sch.idhttps://tunas.sman1utan.sch.idhttps://mitosbet.javindopowderdrink.idhttps://faktabet.javindopowderdrink.idhttps://list.javindopowderdrink.idhttps://layanan.javindopowderdrink.idhttps://repository.javindopowderdrink.idhttps://152.42.165.93https://178.128.125.156https://159.223.91.189https://128.199.237.186https://128.199.237.107https://167.71.220.131https://178.128.85.145https://128.199.173.63https://165.22.254.19https://128.199.105.75https://injaz-developments.com/umpwr/products/https://sekolah.kimbabmobile.comhttps://pafi.koleksidigital.nethttps://triple.koleksidigital.nethttps://toko.aliyagrosir.comhttps://e-commerce.aliyagrosir.comhttps://expo.kontraktor-bangunan.comhttps://lokal.kontraktor-bangunan.comhttps://declaraciones.amatitan.gob.mxhttps://www.monsternumbers.cohttps://165.22.97.158https://128.199.253.63https://167.71.217.70https://157.230.47.81https://128.199.253.30https://128.199.184.41https://165.22.109.66https://128199164193https://167.71.221.106https://128199246164https://157.230.36.10https://128199104201https://128.199.104.69https://128199104233https://128199104148https://128.199.104.66https://128199103252https://128199104251https://128.199.104.96https://128199103234https://128199104162https://charmbodyfit.com/https://programamipasaje.jalisco.gob.mx/https://riosantiago.jalisco.gob.mx/wp-content/vendor/https://tenecesitamos.jalisco.gob.mx/wp-content/themes/cache/https://mimariachitradicional.jalisco.gob.mx/wp-content/slot/https://uefai.jalisco.gob.mx/wp-content/plugins/slot/https://159.223.40.101/https://159.203.165.181/https://170.64.217.195/https://165.22.248.59/https://128.199.107.119/https://138.197.149.142/https://fipbet.sppa.pa-tebingtinggi.go.id/https://apasih.dprd-tabanankab.go.id/https://saa.exam.dprd-tabanankab.go.id/https://fipbet.saa.smkmutiara.sch.id/https://normalbet.saa.smkmutiara.sch.id/https://jurnal.stia-tasik.ac.id/pages/cache/https://gemi.co.id/
https://68.183.187.103/ https://209.97.190.148/ https://165.232.75.152/ https://mitosbet.mabutambakberas.sch.id/ https://faktabet.mabutambakberas.sch.id/ https://normalbet.mabutambakberas.sch.id/ https://2024.pasirmuncang.desa.id/ https://satudata.pasirmuncang.desa.id/ https://djppi.pasirmuncang.desa.id/