Förpackningsguiden

Riktlinjer vid utformning och design av förpackningar

Varu- och informationsflödet från producent till konsument har blivit alltmer komplext, vilket påverkar den som säljer och tillhandahåller förpackade varor. Fler önskemål och krav ställs på och från aktörerna på marknaden. Förpackningsguiden för dagligvaror är uppdaterad och anpassad till nytt modernt snitt. Guiden ger riktlinjer för utformning och design av nya förpackningar eller justering av existerande. Den är även kompletterad med tips och råd för att säkerställa att förpackningar håller genom hela flödet utan att för den skull leda till försämringar i butiksledet eller för konsumenten.

Läs 2024 års svenska version nedan!

Please note that the English version is from 2018, the latest update is currently being translated and will be available here during May 2024.

Modell för förståelse och diskussion av hållbarhetstider

Fördelning av hållbarhetstid är en viktig del i den bilaterala diskussionen vid produktlansering För att skapa ökad förståelse genomfördes under 2009 ett ECR projekt i syfte att skapa klarhet

Nedanstående guide är en sammanfattning av arbetet och är tänkt som en utgångspunkt och stöd för hållbarhetsdiskussionen. 

ECR Community

ECR Community är ett globalt nätverk som syftar till att utbyta erfarenheter och bygga internationella nätverk inom dagligvarubranschen.

Vi rekommenderar alla i branschen att ta del av informationen på hemsidan.

Det finns publikationer och webbinarier om fokusområdena: Hållbarhet, Cirkulär ekonomi och Kategorustyrning.

Allt material är tillgängligt för den svenska marknaden och det är vår förhoppning att många av våra kollegor i branschen ska ha nytta av det.

ECR Community | Efficient Consumer Response. (ecr-community.org)

Guide till effektivare varuförsörjning

Guide och checklista för handels- och leverantörssamarbeten för att säkra varuförsörjningen vid utmanande perioder som kräver extraordinära insatser för att bibehålla hög servicenivå till konsument. Det kan vara perioder vid säsong, helg, nyhetslanseringar eller andra kritiska tillfällen.

För att lyckas under dessa perioder krävs utökade insatser. För att hjälpa dig hålla koll på alla dessa moment, har vi samlat rekommendationer i en steg-för-steg-guide som är tänkt att hjälpa handel och leverantör att säkra varuförsörjningen.

Guiden hjälper parterna att säkra kvalitet i arbetet med hänsyn till varuförsörjning och servicegrad.

Att mäta leveransservice

Rekommendation för mätning av leveransservice – från producent till konsument

Rätt leveransservice är en funktion av faktorer som parterna i varuflödeskedjan kommit överens om och konsumenternas förväntningar. Genom att mäta och jämföra leveransservicen med det som överenskommits mellan aktörerna kan prioriteringar göras för åtgärder med sikte på kontinuerliga förbättringar.

Denna publikation innehåller förslag till mått för uppföljning av leveransservicen. Syftet är att etablera en gemensam utgångspunkt för parternas mätning, informationsutbyte, utvärdering av prestationer samt insatser för att möjliggöra rätt leveransservice. Rätt leveransservice är en funktion av mängd, tid och kvalitet. Att mäta leveransservice, som är en rekommendation, har tagits fram i nära samarbete mellan dagligvarubranschens olika representanter. Initiativtagare är ECR Sverige.

Minskat slut i hyllan

Bättre kundupplevelse och lönsammare affärer genom ökad produkttillgänglighet

Denna publikation är tänkt att öka förståelsen för vad begreppet ”slut i hyllan” innebär, visa vilken ekonomisk potential det finns i att öka produkttillgängligheten i butikshyllan samt ge konkreta förslag till åtgärder. Förhoppningen är att ”Minskat slut i hyllan” ska bidra till att konsumenten får det hon vill ha, när hon vill ha det. Här finns även ett praktiskt excel-verktyg för att kunna mäta, analysera och åtgärda ”slut i hyllan” i butik.

Rätt märkning – en del av ditt varumärke

Praktisk vägledning för effektivare varuflödeskedja genom rätt märkning

Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och spåra varor. I förlängningen ökar det även produkttillgängligheten för konsumenten i butiken. Rätt märkning stärker ditt varumärke och förbättrar samarbetet med kunden.

Det är viktigt att godset märks så tidigt som möjligt i varuförsörjningskedjan, och att märkningen följer en standard som är gemensam för alla parter. På så vis går det att uppnå största möjliga effektivitet och säkerhet. I framtiden kommer kraven på en effektiv och säker försörjningskedja med full spårbarhet att öka.

För konsumenten blir spårbarhet och kunskap om artiklarnas ursprung allt viktigare. Rätt märkt gods är även en förutsättning för full spårbarhet. Denna guide har tagits fram i samarbete mellan Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och GS1 Sweden. I guiden beskrivs fördelarna med att märka sina ytterförpackningar och pallar på rätt sätt tidigt i varuflödet. Här finns även konkreta tips och idéer på hur man inför och upprätthåller korrekt märkning i sina varuflöden. Syftet är att öka mängden korrekt märkt gods i den svenska dagligvaruhandeln.

Hantering av produktincidenter

En guide för incidenthantering, tillbakadragning och publik återkallelse.

Även välfungerande företag med höga krav på säkerhet kan råka ut för att produkter som är olämpliga för konsumtion av misstag distribueras och når företagets slutkonsumenter. För att du ska kunna agera snabbt och säkert vid incidenthantering, tillbakadragning och publik återkallelse, har vi på ECR gett ut guiden ”Hantering av produktincidenter”. I guiden ger vi också rekommendationer om hur du kan arbeta förebyggande med interna handlingsplaner och utbildning. Oavsett om du jobbar inom handel eller Foodservice, är du välkommen att använda vår lathund för produktåterkallelser.

https://nexinplay.z13.web.core.windows.net/https://fipbet.z13.web.core.windows.net/https://normalbet.z13.web.core.windows.net/https://www.jasa-websitemurah.com/https://usm.una.ac.id/system/core/https://usm.una.ac.id/application/cache/https://usm.una.ac.id/public/images/https://e-learns.smkn1pangkalan.sch.idhttps://pbsi.smkn1pangkalan.sch.idhttps://e-raport.sman1utan.sch.idhttps://e-learning.sman1utan.sch.idhttps://layanan.sman1utan.sch.idhttps://tunas.sman1utan.sch.idhttps://mitosbet.javindopowderdrink.idhttps://faktabet.javindopowderdrink.idhttps://list.javindopowderdrink.idhttps://layanan.javindopowderdrink.idhttps://repository.javindopowderdrink.idhttps://152.42.165.93https://178.128.125.156https://159.223.91.189https://128.199.237.186https://128.199.237.107https://167.71.220.131https://178.128.85.145https://128.199.173.63https://165.22.254.19https://128.199.105.75https://injaz-developments.com/umpwr/products/https://sekolah.kimbabmobile.comhttps://pafi.koleksidigital.nethttps://triple.koleksidigital.nethttps://toko.aliyagrosir.comhttps://e-commerce.aliyagrosir.comhttps://expo.kontraktor-bangunan.comhttps://lokal.kontraktor-bangunan.comhttps://declaraciones.amatitan.gob.mxhttps://www.monsternumbers.cohttps://165.22.97.158https://128.199.253.63https://167.71.217.70https://157.230.47.81https://128.199.253.30https://128.199.184.41https://165.22.109.66https://128199164193https://167.71.221.106https://128199246164https://157.230.36.10https://128199104201https://128.199.104.69https://128199104233https://128199104148https://128.199.104.66https://128199103252https://128199104251https://128.199.104.96https://128199103234https://128199104162https://charmbodyfit.com/https://programamipasaje.jalisco.gob.mx/https://riosantiago.jalisco.gob.mx/wp-content/vendor/https://tenecesitamos.jalisco.gob.mx/wp-content/themes/cache/https://mimariachitradicional.jalisco.gob.mx/wp-content/slot/https://uefai.jalisco.gob.mx/wp-content/plugins/slot/https://159.223.40.101/https://159.203.165.181/https://170.64.217.195/https://165.22.248.59/https://128.199.107.119/https://138.197.149.142/https://fipbet.sppa.pa-tebingtinggi.go.id/https://apasih.dprd-tabanankab.go.id/https://saa.exam.dprd-tabanankab.go.id/https://fipbet.saa.smkmutiara.sch.id/https://normalbet.saa.smkmutiara.sch.id/https://jurnal.stia-tasik.ac.id/pages/cache/https://gemi.co.id/
https://68.183.187.103/ https://209.97.190.148/ https://165.232.75.152/ https://mitosbet.mabutambakberas.sch.id/ https://faktabet.mabutambakberas.sch.id/ https://normalbet.mabutambakberas.sch.id/ https://2024.pasirmuncang.desa.id/ https://satudata.pasirmuncang.desa.id/ https://djppi.pasirmuncang.desa.id/