Webbinarium om ECR Branschrapport Foodservice 2022

Branschrapport Foodservice 2022

ECR Sverige är glada och stolta över att i samarbete med Delfi Marknadspartner kunna presentera en helt ny totalmarknadskartläggning av den svenska restaurang- och storköksmarknaden.

Att få en samlad bild av marknaden och dess utveckling är något som vi länge saknat och som vi tror är viktigt för att vi tillsammans skall kunna diskutera, förstå och analysera vår bransch i mötet med kunder, branschkollegor, ägare, politiker och media.

Rapporten bygger på insamling, bearbetning, och analys av information från en lång rad olika datakällor, vilket kompletterats med riktade enkäter och djupintervjuer med centrala branschföreträdare.

Modell för förståelse och diskussion av hållbarhetstider

Fördelning av hållbarhetstid är en viktig del i den bilaterala diskussionen vid produktlansering För att skapa ökad förståelse genomfördes under 2009 ett ECR projekt i syfte att skapa klarhet

Nedanstående guide är en sammanfattning av arbetet och är tänkt som en utgångspunkt och stöd för hållbarhetsdiskussionen. 

Webbinarium ECR 2022-04-05